تیزر تبلیغاتی همایش گردشگری شهر دامغان

تیزر تبلیغاتی همایش گردشگری شهر دامغان

سبک

  • این کار بصورت کاملا رئال می‌‌باشد، با توجه به موقعیت شهر و تعداد بالای آثار تاریخی برای درک بهتر و نمایش کامل آثار، بیشتر از تصویربرداری هوایی استفاده شده و در کنار آن از گفتار متن بسیار حماسی که بیانگر هرچه زیباتر تصاویر هنگام تدوین این تیزر تبلیغاتی است.

موضوع

  • همایش گردشگری شهرستان دامغان

سفارش

  • اداره میراث فرهنگی شهرستان دامغان
دریافت مشاوره ساخت تیزر