کارگردان ها

کارگردان های منتخب سال استدیو
علی محمدی

کارگردان سطح سه

ستاره الوند

کارگردان خلاق

هیولای وردپرس

کارگردان سطح یک

مژگان ایوبی

کارگردان سطح دو

اشکان بهرامی

کارگردان اجرایی

سارا توکلی

کارگردان هنری