تیزر تبلیغاتی آموزشگاه موسیقی گام

برای نمایش اطلاعات پروژه کلیک کنید

تیزر تبلیغاتی آموزشگاه موسیقی گام

تیزر تبلیغاتی آموزشگاه موسیقی گام

سبک

  • با توجه به موضوع پروژه که مربوط به یک آموزشگاه موسیقی بود، تصویربرداری این کار همانند یه موزیک ویدیو انتجام شد.

موضوع

  • معرفی آموزشگاه موسیقی
دریافت مشاوره ساخت تیزر