تعرفه ساخت تیزر | تیزر - Tzer

تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی

بروزرسانی 1397

تعرفه ساخت انواع تیزر تبلیغاتی و آگهی و تیزر تلویزیونی

تعرفه ساخت فیلم صنعتی

#انواع فیلم صنعتی1 تا 3 دقیقه4 دقیقه به بالا
1فیلم صنعتی برای کارخانجات و کارگاه های تولیدیدقیقه ای 1 میلیون و 200 هزار توماندقیقه ای 900 هزار تومان
2تهیه فیلم از روند تولید محصولات در کارخانجاتدقیقه ای 1 میلیون و 200 هزار توماندقیقه ای 900 هزار تومان
3تولید فیلم تبلیغاتی از محصولاتدقیقه ای 1 میلیون و 200 هزار توماندقیقه ای 900 هزار تومان

 

تعرفه ساخت تیزر تلویزیونی

انواع تیزر تلویزیونی10 تا 30 ثانیه60 ثانیه
تیزر تلویوزیونی برای کارخانجات و تولیدی هااز 1 میلیون و 500 هزار تومان2 میلیون
تیزر تلویزیونی برای معرفی محصولاتاز 1 میلیون و 200 هزار تومان——
تیزر تلویزیونی موشن گرافیکتماس بگیریدتماس بگیرید

تعرفه موشن گرافیک

تعرفه انواع موشن گرافیک
10 تا 30 ثانیه60 ثانیه
تعرفه موشن گرافیک 2 بعدی (کلاس A)تماس بگیرید——
تعرفه موشن گرافیک 2 بعدی (کلاس B)تماس بگیرید——
تعرفه موشن گرافیک 3بعدی و ایزومتریکتماس بگیریدتماس بگیرید
دریافت مشاوره ساخت تیزر