فیلم صنعتی ساخت بزرگترین گلخانه هیدروپونیک - تیزر | Tzer

فیلم صنعتی ساخت بزرگترین گلخانه هیدروپونیک

فیلم تبلیغاتی از مراحل ساخت بزرگترین گلخانه هیدروپونیک خاورمیانه به سفارش شرکت کارا سازه متین.

دریافت مشاوره ساخت تیزر